Tìm hiểu về lịch sử ý nghĩa của ngọn đuốc olympic

Ngọn đuốc Olympic được châm ở Hy Lạp

Trước khi đến được Thế vận hội, ngọn đuốc Olympic đã trải qua quá trình rước đuốc lên đến hàng ngàn ki-lô-mét. Trải qua những thời tiết được coi là khắc nghiệt nhất. Và hành trình rước đuốc là một sự kiện không thế thiếu của Olympic, làm rất nhiều … Đọc tiếp